Surabaya : Memoterkini.com
Haul Adalah peringatan atas kematian seseorang yang biasanya diadakan selama setahun sekali. Tujuan haul yakni mendoakan ahli kubur agar semua amal beserta ibadah yang dilakukannya dapat diterima oleh Allah Swt.

Tradisi haul diadakan dengan berdasarkan hadis dari Rasulullah saw. Diriwayatkan, Rasulullah berziarah ke makam Syuhada (orang-orang yang mati syahid) dalam perang Uhud dan makam keluarga Baqi’.

Adapun Kali ini Haul Abah Suparno Yang Ke 18 Di Buka Dengan Khataman Qur’an Kamis Tanggal 07 – 03 – 2024 Jam 07 – 30 Wib. Di Pimpin Oleh Al Ustadz Imam Baihaqi Dan Jamaah Hufadz Wal Qurro’ Surabaya .Di Rumah Kediaman Almarhum Jalan Parang Kusuma No 18 Surabaya
Umi Darwati Selaku Tuan Rumah Sangat Berharap Semoga Dengan Di Adakan Hatmil Qur’an ini Hajat Hajat Semua Anak Anak Beliau Di Kabulkan Dan sehat Dan Sukses Rukun Semua SE Keluarga Anak Dan Cucu Saya . Ungkapnya

Dalam pelaksanaannya, para ulama telah menyatakan bahwa dalam peringatan haul tidak dilarang oleh agama, bahkan dianjurkan.

Ibnu Hajar dalam Fatâwa al-Kubrâ Juz II hlm. 18 menjelaskan, para sahabat dan ulama tidak ada yang melarang peringatan haul sepanjang tidak ada yang meratapi mayit atau ahli kubur sambil menangis.

Peringatan haul sedianya diisi dengan menuturkan biografi orang-orang yang alim dan saleh guna mendorong orang lain untuk meniru perbuatan mereka.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Peringatan haul yang biasa diadakan secara bersama-sama akan menjadi penting bagi umat Islam untuk sekadar bersilaturahmi satu sama lain, lalu berdoa sembari memantapkan diri untuk mencontoh segala teladan dari para pendahulu kita, Yaitu Abah Suparno semasa Hidupnya Orang ya Dermawan dan baik .serta juga menjadi forum penting untuk menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan.