27 Februari 2024

#peristiwa ini bermula pada pukul 06.15 WIB